מנהל עסקים תואר שני

ממנהל עסקים

קורס דירקטורים

הנחה מיוחדת לגולשי האתר 5% הנחה ממחיר הקורס [קוד קופון MBA142]

יתרונות המשתתפים בקורס דירקטורים ונושאי משרה.

בשנים האחרונות מתרבים אמצעי הפיקוח המשפטיים על תפקודו של הדירקטוריון בחברה פרטיות, ציבוריות וממשלתיות. כל החלטה, או פעולה של חבר דירקטוריון חייבת להיות באופן ישיר פרי ידע מקצועי, שיקול דעת וכל זאת תוך הקפדה על טוהר המידות והימנעות מניגוד עניינים. הידע הדרוש לניהול מורכב מאוד ומחייב את הנושאים בתפקידי הניהול הבכירים להרחיב ולהעמיק את הידע בתחומם.הכלים המשפטיים העומדים לרשות בעלי החברה (בעלי המניות) לשם אכיפת חובות אלו של הדירקטורים הינם רבים. בעלי המניות לא נרתעים מלעמוד על זכויותיהם ולכן מגישים תביעות משפטיות נגד מנהלים ודירקטורים שקיים חשש להפרת חובות מצידם.במצבים של מעשה או הימנעות מחובת עשה של דירקטור, שאינו תואם את הוראות החוק, עלול להפוך לעבירה בתחום הפלילי וכי אז צפוי לתגובה מצד הרשויות המשפטיות.

למי מיועד קורס דירקטורים ונושאי משרה

קורס דירקטורים מיועד לדירקטורים בפועל אשר מבקשים להתעדכן, להרחיב ולהעמיק את הידע, לנושאי משרה בכירים בחברה פרטית, ציבורית או ממשלתית וכן למועמדים לתפקידי דירקטור בעתיד.מטרת קורס דירקטורים

שימת הדגש על היקף האחריות המוטל על כל דירקטור ונושא משרה בכירה הן בחברות פרטיות והן בחברות ציבוריות תוך הבנה כי המשתתפים הנם בעלי רקע בתחום מנהל עסקים.

· עיצוב תפקודם של המשתתפים בקורס במילוי תפקידם כדירקטורים, ונושאי משרה בכירים, לרבות שמירה על מסגרות הדין והתקנות ומילוי חובת האמונים וחובת הזהירות החלות עליהם.
· הצגת הסוגיות המשפטיות המרכזיות והאקטואליות בשוק הישראלי המתייחסות לדירקטור ונושא משרה בכירה, וניתוחן, והגדרת תפקידי הדירקטור, סמכויותיו, חובותיו וזכויותיו.
· הכרת מערכת היחסים המורכבת בין הדירקטוריון וההנהלה הבכירה לבין גופים אחרים, תוך ניתוח מערכות יחסים בהתאגדויות השונות.
· הארת עקרונות מרכזיים בניהול הפיננסי, ושימת דגש על הביקורת והדיווחים הנדרשים מהדירקטוריון ומההנהלה בארגון.

אשכולות לימוד בתוכנית קורס דירקטורים


· דיני חברות
· דוחות כספיים
· מיסוי
· גישור - עקרונות הגישור ככלי ניהולי
· מפגש עם דירקטור ומשחק סימולציה


קורס דירקטורים נלמד במקומות הבאים:

הערות מחיר הקורס מספר שעות הקורס מוסד הלימודים
לבוגרי מנהל עסקים 40 שעות גומא
למשפטנים 40 שעות
לחברות פרטיות וציבוריות 48 שעות המי"ל
לחברות ממשלתיות 60 שעות
קורס דירקטורים מתקדם (שלב ב') 50 שעות
לבוגרי מנהל עסקים 40 שעות הקריה האקדמית קריית אונו
למשפטנים 40 שעות הקריה האקדמית קריית אונו
72 שעות תפנית -האוניברסיטה הפתוחה
כאשר אנו אומרים / כותבים קורס דירקטורים אנו מתכוונים גם :


קורס דירקטורים מתקדם, קורס דרקטורים, לימודים דירקטורים, קורס הכשרת דירקטורים, קורס דירקטור, הכשרת דירקטור, eurx shreyurho, eurx shreyurhui , קורס דירקטורים ונושאי משרות בכירות בחברות ממשלתיות, להיות דירקטור הלכה למעשה בחברות ציבוריות ופרטיות, קורס לניהול עמותות ומלכ``רים, קורס מזכירי חברות, קורס מזכיר חברה, דירקטוריון, דירקטור, רשימת דירקטורים, רשימת דירקטורים בישראל.

נתונים נוספים