מנהל עסקים תואר שני

ממנהל עסקים

תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר MBA.ORG.IL. אנו מקווים שתמצאו באתר מידע שימושי ותפיקו ממנו תועלת. יחד עם זאת, השימוש באתר, בתכניו השונים וביישומים הכלולים בו כפופים לתנאי השימוש. קרא אותם בקפידה, שכן השימוש באתר מעיד על הסכמתך להם. תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

ברוכים הבאים לאתר MBA.ORG.IL. אנו מקווים שתמצאו באתר מידע שימושי ותפיקו ממנו תועלת. יחד עם זאת, השימוש באתר, בתכניו השונים וביישומים הכלולים בו כפופים לתנאי השימוש. קרא אותם בקפידה, שכן השימוש באתר מעיד על הסכמתך להם. תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.


1. כללי


1.1    אתר זה, הפועל תחת שם המתחם  MBA.ORG.IL והנו בבעלות פרטית (להלן: "הבעלים"). שימושך באתר מותנה בהסכמתך לתנאים אלו ובכפוף להם.


1.2    האתר פתוח לשימוש הציבור הרחב ללא תשלום כלשהו, אך הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לסגור את כולו, או כל חלק ממנו, למנויים לאתר ו/או להתנות את השימוש בו ו/או בכל חלק ממנו, בתשלום כספי.

2. אחריות
2.1      "תכנים" – כל מידע המתפרסם באתר, תאריכים, מחירי מוצרים ו/או שירותים, התכתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, קוד המקור של האתר, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, בגרפיקה, בצלמיות, בתמונות, בצילומים, בווידיאו, שיועמדו לרשות הגולשים באתר ו/או בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, בין אם הוא בבעלות הבעלים ובין אם הוא בבעלות צד ג', המאפשר לחברה זכות שימוש בו.


2.2      השירות מוצע לציבור "כמות שהוא""("As Is"). הבעלים לא יישאו באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא יישאו הבעלים החברה באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות. המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות. הבעלים לא יישאו באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות.

2.3      הבעלים רשאים לסגור את האתר ולשנותו מעת לעת, לרבות את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת, ללא צורך להודיע על כך מראש. לא תהיה לך, או לכל צד ג' שהוא, כל טענה, תביעה או דרישה כלפיהם בקשר לכך.


2.4      הבעלים אינם מתחייבים שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשביהם, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצלם או אצל מי מספקיהם או פגיעה מכל סיבה אחרת. הבעלים לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.


2.5      הבעלים לא יישאו בכל אחריות לנזק שיגרם לך ו/או לצד שלישי בשל אספקת השירותים המוצעים באתר, שינויים, השעייתם או ביטולם.


2.6       הבעלים לא יהיו אחראים בשום מקרה, ולא יישאו בהוצאות שייגרמו לך, או בנזקים שייגרמו לך, או לציוד המחשב שברשותך, כתוצאה מהשימוש באתר, ובכלל זה, בגין נזקים שייגרמו כתוצאה מנגיפי מחשב.

2.7      הבעלים לא יהיו אחראים כאמור בשום מקרה, ולא יישאו בהוצאות שייגרמו לך, או בנזקים שייגרמו לך, או לציוד המחשב והטלפוניה שברשותך, כתוצאה מהורדה של כל חומר מאתר זה (download).

התכנים באתר

2.8      התכנים הכלולים באתר, אינם מיועדים לספק חוות דעת מקצועית בנושא כלשהו. הבעלים, אינם מתחייבים כי התכנים יהיו עדכניים, מדויקים, שלמים, מקוריים או נכונים, ומודיעים בזאת, כי יתכן ובתכנים תיפולנה טעויות מהותיות. לאור האמור, הנך נדרש שלא להסתמך על התכנים לצורך ביצוע פעולה כלשהי ו/או להימנע מביצוע פעולה כלשהי בהסתמך על התכנים. באם תעשה כן, הנך עושה זאת על אחריותך בלבד, והבעלים לא יישאו באחריות לכל נזק שיגרם לך כתוצאה מהסתמכותך על התכנים.

2.9      הבעלים מעודדים את חופש הביטוי של משתמשי האתר, מעודדת את חופש הדיבור ואת קיומו של דיון פורה באתר, תוך השתתפות פעילה שלך ושל יתר משתמשי האתר בו. משום כך הם מיישמים מערכות טכנולוגיות המאפשרות לך לבטא את דעתך, לנהל שיח תרבותי וענייני עם אחרים ולפרסם תכנים מקוריים במגוון רחב של נושאים. באמצעות מערכות אלה מתפרסמים באתר מסרים שכותבים משתמשי האתר. תכנים כאלה מתפרסמים באזורים המיועדים להם (כדוגמת פורומים, צ'אטים,  תגובות לכתבות, וכד') וגם ביחד עם תכנים של המערכת (לדוגמה באמצעות פרסום תגובות הקוראים בשולי כתבות, דעות וידיעות).

2.10   על מנת למנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפניך להתבטא באתר, רשאים הבעלים לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם. בדיקות כאלה תעשינה אך ורק כדי לנסות למנוע פרסום דברי-נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח וכן תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם בלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי. יובהר כי הבעלים אינם מנהלים מעקב קבוע אחר משתמשי האתר ודיעותיהם ומקנה לכל משתמשי האתר את האפשרות לכתוב ככל העולה על רוחם בכל רגע נתון בו האתר עומד לשירות משתמשיו. כן יובהר כי התכנים שמפרסמים משתמשי האתר אינם מבטאים את דעת הבעלים או עמדתם ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם או דיוקם. הבעלים אינם נושאים באחריות לתכנים שמפרסמים משתמשי האתר. האחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסר אותם לפרסום.

2.11   עם זאת, הבעלים מבקשים לטפח באתר שיח תרבותי, שאינו כולל התבטאויות מנוגדות לחוק או קללות, דברי נאצה, איומים וביטויים של גסות רוח וגזענות. היות שכך, בעת מסירת מידע ותכנים לפרסום באתר, עליך להקפיד שמידע ותכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם באתר ובאמצעות השירותים העומדים לרשות משתמשיו את התכנים הבאים –
·        כל תוכן שיגוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף;
·        כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים - לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר;
·        כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה;
·        כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
·        דואר אלקטרוני ומסרים מסחריים, דואר אלקטרוני ומסרים המיועדים לרשימות תפוצה, מכתבי שרשרת, "דואר זבל" (Spam), דואר ומסרים המיועדים לנמענים רבים שלא ביקשו מראש ובמפורש לקבל אותם (Unsolicited Bulk Mail)  וכיוצ"ב;
·        כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
·        כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
·        כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיוצ"ב;
·        סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
·        כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו או בשמו הטוב;
·        כל תוכן שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין, לרבות על-פי צווי איסור פרסום של בתי-משפט ולרבות פרטים העשויים לזהות נפגעי עבירות מין, עבריינים או קורבנות מעשי עבירה קטינים וכיוצ"ב;
·        כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני;
·        כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.
·        כל תוכן העלול להטעות צרכן;
·         כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי ללא הסכמת בעלי האתר;
·        כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט;
·        כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.

2.12   המידע שתמסור לפרסום באתר יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר או פרסום איזה מפרטיך. זכור: עליך לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

2.13   מסירת תכנים לפרסום באתר אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.

2.14   הבעלים מעודדים אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים באינטרנט, ובכלל זה למידע שמפרסמים משתמשים באתר. התכנים אינם מתפרסמים מטעמם של הבעלים ולפיכך אין היא אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מההסתמכות עליהם. זכור - מידע כזה איננו תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים ומוסמכים, כדוגמת עורכי דין או רופאים, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת.

2.15   הבעלים  רשאים לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, בבעלים או במי מטעמם. בנוסף, הבעלים יהיו רשאים במקרה זה למנוע ממך פרסום תכנים נוספים באתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות הבעלים לפי כל דין.


2.16   החליטו הבעלים לפרסם תוכן שמסרת – להשתמש בו באופן חופשי לכל מטרה בין אם ציטוט, פרסום, הפצה בכל דרך שהיא ובכל אמצעי שהוא, ומקנה לה מראש בעצם העלאת המידע לאתר את מלא הזכות החוקית ו/או זכויות הנדרשות לכך. בין היתר, רשאים הבעלים לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתם המוחלט ובכלל זה לקצרו. אין הבעלים מתחייבים לשמור ו/או להחזיק חומר כלשהו באורח רציף או אחר.3. תנאי שימוש באתר

3.1      הבעלים רשאים לקבוע את מבנה האתר, עיצובו ואת התכנים והשירותים הכלולים בו, לשנות או לבטל את הנ"ל מעת לעת וללא הודעה מוקדמת.

3.2      הבעלים אינם מתחייבת כי השימוש באתר יהיה תקין ורציף בכל עת, והם רשאים למנוע גישה לאתר ו/או כל חלק ממנו לתקופות בלתי קצובות בכל עת.

3.3      ככל שיופיעו באתר פרסומים ו/או הצעות של צדדים שלישיים, הבעלים אינם אחראים לפרסומים ו/או להצעות אלו והאחריות הבלעדית בגין הצעות ו/או פרסומים אלו, חלה על המפרסמים והמציעים עצמם והבעלים לא יישאו בכל אחריות בגין פרסום מטעה, בלתי מדויק ו/או מזיק בכל צורה אחרת.

3.4      באתר תמצא תכנים בנושאים שונים, לרבות מידע על לימודי הכנה לבחינת ה- GMAT ע"י מכונים שונים ומידע על לימודי תואר במינהל עסקים במוסדות שונים להשכלה גבוהה בארץ ובעולם. מקורם של התכנים הוא מספקי תכנים, ועל אף שנעשה מאמץ לרכז ולעבד את הנתונים, ייתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם או פרסומם ייפלו טעויות. אם ברצונך להשתמש בתכנים אלה עליך לבדוק אותם ולאמתם. אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת בדבר כדאיות לימוד במוסד זה או אחר, כדאיות כלכלית או המלצה מקצועית אחרת, ולכן כל החלטה בדבר השימוש בתכנים שתמצא באתר תיעשה על אחריותך בלבד.


3.5      האתר כולל תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול. הבעלים לא יישאו בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר. הבעלים אינם כותבים, בודקים, מוודאים או עורכים את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה. כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. הבעלים אינם צד לכל עיסקה כזו, ולא יישאו באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותן.

3.6      באתר קיימים קישורים (Hyperlinks) לאתרים אחרים ולעמודים שונים ברשת, לרבות קישורים שנעשו על ידי המפרסמים באתר. קישורים אלה נועדו לנוחיותו של המשתמש בלבד. השימוש במדיה ו/או בתכנים אחרים הנמצאים על אתרים אליהם קיים קישור אלקטרוני (להלן: "האתרים המקושרים") טעון זהירות ובדיקה קפדניים. מובהר כי לבעלים אין כל שליטה או זכות על התכנים הנמצאים באתרים המקושרים, אין הם שולטים בהם או מפקחים עליהם. כמו כן, הבעלים אינם נושאים בכל אחריות ישירה או עקיפה כלפי כל משתמש אשר הסתמך ו/או ביצע פעולות בהתאם לחומר הנמצא באתרים המקושרים. אין לפרש את הקישורים הנמצאים באתר כהמלצה, העדפה, אישור או גושפנקא להשתמש בחומר ו/או התכנים ו/או המוצרים המופיעים באתרים המקושרים. כמו כן, אין לפרש קישורים אלה כערובה למהימנות, לאמינות, לעדכניות, לדיוק או לשלמות המידע המצוי בהם. ייתכן שתמצא בתכנים אלה חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי, בלתי נאות או שאינו עומד בציפיות המשתמש, ולכן מובהר כי הבעלים אינם אחראים לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינם אחראים לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

3.7      הבעלים אינם מתחייבים כי הקישורים ('לינקים') שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. הם רשאים להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתם המוחלט.

3.8      חל עליך איסור מוחלט לבצע באתר, ו/או בשירותים ו/או בתכנים, או בכל חלק מהם, אחד או יותר מן השימושים הבאים:
3.8.1           להעתיק, לשכפל, להעביר לאחר, להדפיס, לשבט, לשדר, לפרסם, להציג או לשנות את התוכן הכלול באתר ו/או את הקוד שלו ו/או כל סימן מסחר רשום או בלתי רשום של הבעלים ו/או של כל צד שלישי ו/או להפר בכל צורה אחרת את זכויות הקניין הרוחני של הבעלים ו/או של כל צד שלישי שקניינם הרוחני מוצג ו/או מופיע באתר ו/או בכל חלק ממנו;
3.8.2           לעשות שימוש מסחרי כלשהו באתר, בתכנים ובשירותים הכלולים בו;
3.8.3           ליצור קישור לאתר מאתר אינטרנט כלשהו בכלל ולעמודים פנימיים שלו בפרט, ללא הסכמתם מראש ובכתב של הבעלים;
3.8.4           להציג את האתר ו/או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אינטרנט אחר (framing);
3.8.5           להשתמש בתכנים כלשהם מהאתר, לרבות שם האתר ו/או כתובת האינטרנט שלו ו/או שמות של שירותים הכלולים בו, במסגרת ה-meta tags ו/או ה-meta description של כל אתר אינטרנט אחר;
3.8.6           להשתמש באתר או בכל חלק ממנו למטרות בלתי חוקיות ו/או לצורך הפרת דין כלשהו לרבות להשתמש באתר ו/או בכל חלק ממנו, להצגת ו/או הטענת ו/או העברת תוכן פוגע, משפיל, מבזה, מסיט, גזעני, פורנוגרפי או בלתי חוקי בכל צורה אחרת;
3.8.7           להשתמש באתר ו/או בכל חלק ממנו לצורך פריצה למערכות מחשב כלשהן, לרבות אלו של האתר עצמו, לסרוק פורטים, להפיץ וירוסי מחשב ו/או כל תוכנה מזיקה אחרת ו/או להפיץ מכתבי שרשרת ו/או פירמידה ו/או כל שימוש אחר שמטרתו להעמיס על מערכות המחשב של האתר ו/או למנוע את השימוש באתר ו/או בכל אתר אינטרנט אחר;
3.8.8           בכל מקרה בו תפר את הוראות תקנון זה ו/או תנאי השימוש בשירותים השונים ו/או תבצע אחת או יותר מן הפעולות האסורות לעיל, שומרים לעצמם הבעלים את הזכות להעביר לרשויות החוק או כל גורם הפועל על פי דין, כל מידע שנמצא אצלם אודות השימוש שלך באתר בכלל ובאופנים אסורים כאמור לעיל בפרט, וכן למנוע ממך את השימוש ו/או הצפייה באתר, והכול מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של הבעלים על פי כל דין ולא תהיה לך כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגדם בגין ביצוע מי מהפעולות דלעיל.


4. שירותים הטעונים רישום


4.1      באתר תמצא שירותים הטעונים הרשמה. תוכל ליהנות מכל שירות כזה ולהשתמש בו לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו. בעת ההרשמה לשירות תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, עיר וארץ מגוריך, וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. במקרה של שינוי פרטים עליך לעדכנם באופן מקוון באתר השירות.


4.2      הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות יישמרו בידי בעלי החברה. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירות אליו נרשמת. החברה לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות המפורטת להלן.


4.3      בעת הרישום לשירות תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותך בכל כניסה לשירות. החברה רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות. שמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם.


4.4      החברה רשאית, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים: אם בעת ההרשמה לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים; אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות מנויים אחרים, כותבים או ספקים ; אם השתמשת בשירותי האתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת האתר; אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכך דרך שהיא; אם מסרת את שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי;
5. הגנת הפרטיות ואבטחת מידע


5.1      הבעלים רשאים להתחקות אחר ולתעד את אופן שימושך בשירותים.


5.2      לצורך תחזוקה וניהול יעיל של האתר, נאסף מידע לצרכים סטטיסטיים באמצעות שימוש בתוכנות המיועדות לכך. איסוף זה נעשה בין היתר באמצעות איסוף שוטף של הפגיעות (Hits) באתר.


5.3      הבעלים רשאים לעשות כל שימוש שתמצא לנכון במידע שייאסף אודותיך ואודות אופן ודרך השימוש שלך בשירותים ואשר אינו מזהה אותך באופן אישי ("מידע בלתי מזהה"). בין היתר, רשאים הבעלים להעביר מידע שכזה לצדדים שלישיים.

5.4      השימוש במידע אודותייך ו/או אודות אופן שימושך בשירותים, אשר מזהה אותך באופן אישי (להלן: "מידע אישי"), מוגבל לשימושים מסחריים ו/או שיווקיים של הבעלים עצמם ו/או של שלוח מטעמם ו/או לצורך טיב השירות הניתן לך ו/או לטובת הצעות ו/או הטבות אשר הבעלים ו/או צדדים שלישיים יתנו לך.

6. הדין וסמכות שיפוט


6.1      הדין החל על הסכם זה ועל השימוש בשירותים הנו הדין הישראלי בלבד ללא כללי ברירת הדין שלו והכל בין שהשימוש בשירותים נעשה בישראל ובין שמחוצה לה. סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בקשר עם הסכם זה ו/או בקשר עם השירותים מוקנית לבית המשפט המוסמך בעיר חיפה בלבד.

6.2      אתה תשפה את הבעלים, עובדיו, מנהליו, או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה.


6.3      הבעלים רשאים לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש.
הבעלים יפרסמו את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם.

נתונים נוספים