מנהל עסקים תואר שני

ממנהל עסקים

SWOT analysis

SWOT analysis: how to create a useful one


From http://www.oxlearn.com . Most people do create SWOT analysis for entire companies. But this is a wrong approach, creating only generic results. Effective SWOT must be linked to a market segment.


נתונים נוספים