מנהל עסקים תואר שני

ממנהל עסקים

תכנית '' MBA ירוק'' של מכון ערבה ללימודי הסביבה


מכון הערבה ללימודי הסביבה בשיתוף עם ביה"ס לניהול של אוניברסיטת בן-גוריון מציעים מסלול חדשני המאפשר קבלת תואר מוסמך במנע"ס עם התמחות סביבתית. כיום פירמות ומנהלים רבים מבינים כי התחשבות בצורכי הסביבה היא הכרח ומכאן שישנו פוטנציאל עסקי ניכר לתחום זה. במקביל, ארגוני איכות סביבה פונים לשוק החופשי ומבקשים לשת"פ עם הסקטור הפרטי ע"מ ליצור שינוי מתבקש.

הערוץ הסביבתי החדש של תכנית ה-MBA בבן-גוריון מבקשת לתת לסטודנטים את הכלים הניהוליים, העסקיים והסביבתיים ע"י שיהוו "ראש גשר" בין העולם העסקי לצרכים הסביבתיים. השינוי יכול להיעשות הן באמצעות עזרה לארגונים שיהפכו ידידותיים ויעילים יותר לסביבה והן ע"י ניצול הזדמנויות עסקיות בתחום הסביבתי. התכנית מיועדת גם לסטודנטים המבקשים להגיע לתפקידי ניהול בארגונים לא-ממשלתיים בינ"ל (דוגמת Greenpeace וכד').

הסטודנטים בתכנית לומדים במשולב קורסי ליבה של תכנית ה-MBA מאוניברסיטת בן-גוריון וקורסי ליבה של מכון ערבה בתכנית הסביבתית. כמו כן, ישנו סט ייחודי של קורסים משולבים החוקרים את הקשר שבין עסקים וסביבה תוך שימוש ב"מקרי בוחן" (Case Studies) אזוריים. הקורסים של מכון ערבה הם בדגש בינ"ל (בשיתוף סטודנטים ירדנים, פלשתינאים ואמריקאים) עובדה המאפשרת בניית רשת קשרים חברתית והבנה שתתרום לעתיד הסביבתי של כולנו.

הסטודנטים מתגוררים בקמפוס של מכון ערבה הממוקם בקיבוץ קטורה והלימודים נערכים בקמפוס המכון ובשלוחת אוניברסיטת בן-גוריון בקמפוס אילת.

המועמדים נדרשים לשלוח גיליון ציונים, קורות חיים, שני מכתבי המלצה, ומכתב באנגלית המתאר את המועמד ומדוע הוא מעוניין להתקבל לתכנית. שכ"ל לתכנית בת שנתיים עומד על 27,000$ וכולל מגורים והוצאות מחיה.

נתונים נוספים