מנהל עסקים תואר שני

ממנהל עסקים

לימודי תואר שני במנהל עסקים באירופה הינם אופצייה מצויינת לישראלים רבים. עלויות מימון נמוכות יותר מבתי הספר בארה"ב הקרבה הגאוגרפית והמסלולים המצויינים הינם קרקע מצויינת למועמדים ללימודי תואר שני מנהל עסקים בחו"ל.

שיקול נוסף וחשוב ביותר הנו האזור שבו מעוניין המועמד לעבוד!! מי שבוחר בעבודה מול השוק האירופי חשוב שיבסס את רשת הקשרים שלו עם סטודנטים הלומדים את התואר באירופה, מספר גדל והולך של מועמדים מהמזרח מתקבלים למסלולים השונים באירופה ותורמים מנסיונם בתוכניות הלימוד השונות

 | OXFORD | IE | LBS | INSEAD | IMD | Cambridge

נתונים נוספים