מנהל עסקים תואר שני

ממנהל עסקים

תכנית פולברייט מסייעת לסטודנטים ערביים ואתיופים מצטיינים

קרן חינוך ארה"ב-ישראל, המנהלת בישראל את תכנית פולברייט היוקרתית, מפעילה זו השנה השניה את תכנית מענקי Outreach ללימודים מתקדמים, לסטודנטים ערביים ואתיופים. תכנית Outreach היא המשכה של ה- Israel Arab Scholarship Program שהופעלה במשך כ-15 שנה על ידי השגרירות האמריקאית בתל-אביב.

במסגרת תוכנית Outreach של פולברייט יוענקו כ- 10 מלגות לסטודנטים מצטיינים המתכננים להתחיל את לימודיהם לתואר שני או שלישי באוניברסיטה אמריקאית בסמסטר הסתיו של השנה האקדמית הבאה (2010/2011). מענקי התוכנית מכסים את כל ההוצאות של שנתיים הראשונות של תכנית לימודים בארה"ב (טיסות, שכר לימוד ואגרות נלוות, ספרים ומחשב, הוצאות קיום וכיו"ב). ערכה של כל מלגה עומדת על כ-120,000$.

מטרת התכנית להכשיר אקדמאים צעירים ערבים ואתיופים למלא תפקידים מובילים בקהילות שלהם ובחברה הישראלית הכללית, במיוחד במערכת ההשכלה הגבוהה. ה- Israel Arab Scholarship Program של שגרירות ארה"ב תרמה תרומה משמעותית במהלך השנים לקידום השתלבותם של מרצים ערבים בסגל האקדמי של האוניברסיטאות, ותכנית Outreach אמורה להמשיך את תהליך זה.

בין בוגרי תכנית פולברייט הערבים הבולטים נמנים: ד"ר מיכאל קרייני, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית; ד"ר באסל גטאס, מייסדה של אגודת הגליל והעורך הראשי של "מאלקום" המגזין הכלכלי הערבי; ד"ר חוסאם חאייק, הפקולטה להנדסה כימית ומכון ראסל ברי למחקר בננוטכנולוגיה, טכניון; ד"ר מונא חורי-כסאברי, המחלקה לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית; ד"ר באדי חסייסי, המכון לקרימינולוגיה, האוניברסיטה העברית; ד"ר רואיידה אבו-ראס, המחלקה לאנגלית, המרכז למורים ערבים, מכללת בית ברל; ועוד.

נתונים נוספים