מנהל עסקים תואר שני

ממנהל עסקים

מבנה מבחן ה GMAT

ה-GMAT הוא מבחן אדפטיבי ("מותאם") ממוחשב המבוסס על שאלות רבות-ברירה ("מבחן אמריקאי"). קרי, השאלות נחלקות לרמות שונות של קושי כאשר השאלה הראשונה בכל פרק היא ברמה בינונית. במידה ועניתם מכון תקבלו שאלה קשה יותר ולהפך. המטרה היא לקטלג את הנבחנים עפ"י שבע רמות קושי שונות שייצגו את יכולותיהם.


ציוני הפרקים הכמותי והמילולי נעים תיאורטית בין 0-60 אך נדיר לקבל ציון הגבוה מ-50. ציון שני הפרקים משוקלל לציון הנע בין 200-800 ומחושב מיד בתום הבחינה ע"י המחשב. הציון של פרק הכתיבה האנליטית נע בין 0-6 במרווחים של חצי נקודה ומתקבל בדואר לאחר מספר שבועות. לאחר שנבחנתם, אין אפשרות לעיין בשאלות הבחינה או לערער על הציונים אך תמורת 45$ ניתן לבקש בדיקה חוזרת של החיבורים.

המבחן אורך כ-4 שעות וכולל זמן תרגול, הפסקה בין הפרקים וזמן ההמתנה לדו"ח. עם תחילת המבחן ניתן זמן לתרגול וקריאת ההוראות ורצוי לנצלו היטב (ניתן להוריד מבחני דוגמא ותוכנות הכנה באינטרנט). בין הפרקים תוכלו לקחת הפסקה בת 5 דקות, אך עם תום זמן זה ימשיך המחשב אוטומטית במבחן ולכן אל תאחרו.

ישנו קושי בקביעת רמת הקושי של השאלות במבחן משום שבפרקי המבחן משובצות שאלות "פיילוט" (בדומה לפסיכומטרי אצלנו בארץ) המשמשות את מחברי המבחן לבחון שאלות למועדים הבאים. רמת הקושי של שאלות אלו לא תואמת בהכרח את רמת הקושי של הנבחן. כמו כן, המינוח "רמת קושי" עצמו הוא סובייקטיבי ואינו ניתן לכימות באופן אובייקטיבי. לשאלות המופיעות בשליש הראשון של כל פרק תהא השפעה ניכרת על הציון הפוחתת עם התקדמות המבחן ולכן מומלץ ביותר לסיים את השליש הראשון עם מינימום טעויות.

הפרק הפותח הוא פרק החיבורים (כתיבה אנליטית) ולכל חיבור מוקצבות 30 דקות. בחיבור אחד תידרשו לנתח טענה לוגית כלשהי ובשני לנתח נושא. את החיבור מקלידים ע"ג המחשב באמצעות תוכנת עיבוד-תמלילים פשוטה, אך ניתן לכתוב אותם גם בכתב יד.

החלק הכמותי מכיל 37 שאלות מסוג פתרון בעיות ואיסוף מידע ופרק הזמן המוקצב לו הינו 75 דקות. בפתרון הבעיות תידרשו לפתור בעיות מתמטיות מסוגים שונים כאשר לכל שאלה חמש תשובות אפשריות. הרמה אינה גבוהה במיוחד ומקיפה את החומר הנלמד בתיכון. עם זאת, השאלות ברמות הגבוהות דומות לפתרון חידות הגיון ובאופן כללי מתוחכמות יותר. בשאלות הנתונים תידרשו לקבוע על-סמך השאלה עצמה ושתי טענות עוקבות האם יש בידיכם מספיק נתונים ע"מ לפתור את השאלה.

החלק המילולי מכיל 41 שאלות וגם לו מוקצבות 75 דקות. כאן יש שלושה סוגי שאלות: הבנת הנקרא, תיקון משפטים שגויים והגיון. בחלק תיקון המשפטים יופיעו קטעים קצרים בני מספר שורות בהם עליכם לבדוק עם ישנה שגיאת כתיב או טעות דקדוקית. התשובה הראשונה היא המשפט שיופיע בשאלה ולכן אין צורך לקרוא אותה. בחרו בתשובה זו אם אתם סבורים שאין כל טעות במשפט. בחלק ההגיון יופיעו טענות שונות והנבחנים יידרשו לזהות אנלוגיות, היקשים או מסקנות סמויות הנובעות מן הטענה. בחלק הבנת הנקרא יופיע קטע קריאה בן 40-60 שורות ועליו תישאלו 4 עד 5 שאלות שונות. בפרק יכולים להופיע 3 או 4 קטעים.

במידה ויש לכם שאלות נוספות לגבי מבנה המבחן - אתם מוזמנים לפורום GMAT.

נתונים נוספים