מנהל עסקים תואר שני

ממנהל עסקים

ירידה במספר הנבחנים הישראלים

בשנתיים האחרונות אנו עדים לירידה הן במספר הנבחנים הישראליים ב-GMAT והן בציון הממוצע שלהם. הממוצע השנה הוא 509 נקודות (בעוד הממוצע מחוץ לארה"ב עומד על 532 נקודות). באחוזים, מדובר על ירידה של כ-4% במספר הנבחנים (2,720 נבחנים בשנת 2002 לעומת 2605 נבחנים בשנת 2004).
מנתוני הגוף המקיים את הבחינה עולה כי בשנה זו נבחנו 88,292 סטודנטים מחוץ לארה"ב. גם הציון הממוצע של הישראלים נמצא במגמת ירידה: בשנת 1999 קיבלו הנבחנים הישראלים ציון של 546 נקודות (לעומת 535 אצל כלל הנבחנים ו-521 לנבחנים בארה"ב). כיום עומד הממוצע הישראלי על 509 לעומת ממוצע עולמי של 532.

בתחילת שנת 2005 עלה מספר הנבחנים ב-GMAT בתוך ארה"ב ב-2.82% ואילו מחוץ לארה"ב ירד מספר הנבחנים ב-1.82% ומספרם הוא הנמוך ביותר בחמש השנים האחרונות.

המנהל הפדגוגי של "פרינסטון-ריוויו ישראל" טוען שייתכן כי הסיבה נעוצה בכך שישנה נסיגה במספר הסטודנטים הפונים ללימודי מנהל-עסקים, עובדה שהובילה מוסדות יוקרתיים בארה"ב להגדיל את מספר המועמדים שהתקבלו ללא ניסיון תעסוקתי. גם המיתון הכלכלי סייע לכך משום שרבים מעדיפים לשמור על מקום עבודתם ולא לעזוב אותו לתקופה של שנתיים הנדרשות להשלמת התואר.


נתונים נוספים