מנהל עסקים תואר שני

ממנהל עסקים

ביה``ס אדינבורו למנהל-עסקים מיסודה של אוניברסיטת הריוט-וואט הבריטית במכללת רמת גן


בשנת 1995 חנכנו את מסלול הלימודים ל-תואר שני, מוסמך במנהל עסקים (MBA) של אוניברסיטת Heriot-Watt מאדינבורו, סקוטלנד, במכללת רמת-גן.
מאז העמדנו מוסמכים לרוב ובשנת הלימודים תשס"ז נברך את המוסמך ה- 3,000 ונתברך בו.


לא בכדי בחרנו דווקא בתכנית הלימודים ל-תואר שני של אוניברסיטת Heriot -Watt.
קדמה לבחירה זאת בחינה מעמיקה של תכניות הלימוד המובילות בעולם והתאמתן, האקדמית והמעשית,לצרכי המשק הישראלי ולשיטת הלימוד הייחודית של מכללת רמת - גן ל-תואר שני.

דרישות רבות הוצבו בפני התכנית הנבחרת :
על התכנית להיות בעלת תכנים בינלאומיים - אוניברסאליים  ופניה לקראת עידן הגלובליזציה של עולם העסקים.
על התכנית להיות מדורגת בין התכניות הראשונות והמובילות בעולם מבין למעלה מ-5000 תכניות קיימות ל-תואר שני. 
על האוניברסיטה להיות אוניברסיטה מובילה ורבת מוניטין.
על התכנית לשקף את התפיסה המודרנית של תורת הניהול, תפיסה הרואה במנהל את האסטרטג של החברה.
על התכנית לשלב מודלים תיאורטיים עם "אירועים" הלקוחים מעולם העשייה, תוך דגש על חקר אירועים של חברות רב-לאומיות.
על האוניברסיטה להסכים לשלב בתכנית את התכנים המייחדים את המשק הישראלי.
שיטת הלימוד חייבת להתאים לשיטת הלימוד הנהוגה

במכללת רמת-גן ל-תואר שני, דהיינו :

תכנית מודולרית (לעומת תכנית מובנית) המאפשרת לכל סטודנט לבנות לעצמו את מערכת הלימודים ל-תואר שני ולהתאימה בכל עת לצרכי עבודתו.
לכל קורס חייבת להיות ערכת לימוד בעברית הכוללת את כל החומר.
הערכת ההישגים נעשית על פי ציוני הבחינות בלבד ולא על פי עבודות.

ואכן במהלך כל אחת עשרה שנות קיום מסלול לימודים זה במכללת רמת - גן ל-תואר שני, הוכחנו, לסטודנטים ולעצמנו, כי נאה דרשנו מהתכנית ונאה קיימנו. ידיעון זה, לבד מהמידע הכלול בו, מפרט כיצד כל הדרישות הנ"ל באו לידי מימוש.
כיום, אף ביתר שאת, נכונה תפיסתנו לפיה הצלחת עולם העסקים הישראלי מותנית לחלוטין ביכולתו להתמודד עם עולם העסקים הגלובלי. מדינת ישראל מצויה בזירת העסקים הבינלאומית וזירה זו מצויה בישראל. המנהל המצליח הוא אפוא זה שהכשרתו שילבה בין שתי הזירות הללו, והכל מתוך ראייה של המנהל כמתכנן האסטרטגי של ארגונו.

האסטרטגיה העסקית שולחת זרועות לכל עבר: התחרות העסקית, הפיתוח העסקי והטכנולוגי, המימון, השיווק, המבנה הארגוני, המשאב האנושי והמסחר המקומי והבינלאומי. כל אלה הן דיספלינות הטעונות תכנון ואיזון. בכך מלאכתו של המנהל - האסטרטג ומכאן חשיבות הגישה האסטרטגית בהכשרתו של המנהל.

יחד עם זאת, תכנית הלימודים ל-תואר שני לא הייתה שלמה אם היא הייתה מתמקדת רק במי שעומד או עתיד לעמוד במרום הפרמידה.
לפיכך כוללת התכנית תכנים שגם מנהלים זוטרים ומנהלים מדרג הביניים יעשו בהם שימוש תדיר, כגון: ניהול פרויקטים, קבלת החלטות, ניהול משאבי אנוש, השפעה ועוד.

אנו מאמינים כי המבחן להצלחה היא ההצלחה עצמה וכשם שהסטודנט נבחן בהצלחתו בלבד, כך גם אנחנו.
ואכן, תוצאות אחת עשרה שנות פעילותו של המרכז ללימודי ה- MBA, הן הערובה וההוכחה כי עמדנו במבחן.
עמידה במבחן- כן. עמידה במקום - לא, שכן ביום בו נעמוד-נמעד.

וכך אנו ממשיכים ונמשיך לשפר, לחדש, להתעדכן לתמוך, לסייע, לשרת ולהאמין כי במרכז כל העשייה עומדים אתם הסטודנטים.

תכנית הלימודים לתואר מוסמך במנהל עסקים של אוניברסיטת הריוט-ואט היא תוכנית תובענית ורחבת יריעה המאפשרת לתלמידים:
לצבור ידע הוליסטי בכל הנושאים העומדים ביסוד תורת הניהול המודרנית
לפתח מיומנות אנליטית חיונית לפתרון בעיות וקבלת החלטות
להבין את תהליכי הניהול וההנהגות האנושית בארגונים ולדעת לאזן ביניהם
להבין ולעומקה את הסביבה העסקית, הכלכלית, החברתית והפוליטית המשתנה ואת השפעתה על ארגונים

אוניברסיטת הריוט-ואט הוסמכה ע"י ממשלת בריטניה להעניק תארים אקדמיים המוכרים בארץ ע"י הגף להערכת תארים ודיפלומות מחו"ל במשרד החינוך.
מכללת רמת-גן קיבלה רישיון כחוק מהמועצה להשכלה גבוהה, שאינו מוגבל בזמן, לקיים את התכנית בקמפוס רמת-גן.


התואר MBA (מוסמך במנהל עסקים), כמפורט בידיעון זה, ניתן ע"י אוניברסיטת הריוט-ואט על סמך הצלחה בבחינות הנערכות ע"י האוניברסיטה בהתאם לתקנות. הבחינות מטעם האוניברסיטה מתקיימות בארץ בעברית או באנגלית, לפי בחירת הסטודנט, ונבדקות על פי תקנות האוניברסיטה.
התואר המוענק למסיימי הלימודים במכללת רמת-גן זהה לחלוטין לתואר המוענק על סמך לימודים בקמפוס האוניברסיטה באדינבורו.
התואר הוא איפוא תואר של אוניברסיטת הריוט-ואט ואינו תואר ישראלי.

תוכנית הלימודים


תכנית הלימודים היא סמסטריאלית. בכל שנת לימודים שני סמסטרים עיקריים שבהם מוצעים כל קורסי החובה וסמסטר קצר אחד. הלימודים מתקיימים בעברית, במתכונת של מפגש שבועי של ארבע שעות אקדמאיות לכל קורס, למשך סמסטר אחד. בכל הקורסים הכמותיים ניתן מפגש שבועי נוסף לתרגול באותו היקף שעות.


היקף השעות הפרונטליות הכולל עד לסיום הלימודים הוא כ-815 שעות אקדמיות.
בהתאם לתנאי הרשיון שניתן למכללת רמת גן על ידי המועצה להשכלה גבוהה, חלק קטן (115 שעות סה"כ) משעות ההוראה ניתן על ידי מרצים מאוניברסיטת האם. הם מלמדים בארץ באותה מתכונת מרוכזת המקובלת באוניברסיטה. כל הקורסים מבוססים על ערכות לימוד בעברית שתורגמו מהערכות המקוריות באנגלית, הנלמדות בקמפוס אוניברסיטת האם. הערכות מרכזות את מלוא החומר לקורס ולבחינה ואין צורך ברכישת ספרות נוספת או בביבליוגרפיה. המבחנים נערכים בעברית או באנגלית, לפי בחירת הסטודנט.

קורסי חובה
התנהגות אירגונית 
שיווק
ניהול פרויקטים
מימון
תכנון אסטרטגי
כלכלה מיקרו
כלכלה מקרו (כולל כלכלת ישראל)
חשבונאות ניהולית
חשבונאות פיננסית
קורסי בחירה לפי התמחויות
מימון - מיזוגים ורכישות, קבלת החלטות, ניהול סיכונים,   נגזרות
ניהול משאבי אנוש - ניהול משאבי אנוש, השפעה,   משא ומתן, התנהגות צרכנים
שיווק - שיווק בינלאומי, התנהגות צרכנים, צינורות שיווק,  משא ומתן
תכנון אסטרטגי - אסטרטגיה תחרותית, פיתוח ויישום אסטרטגיות, ניהול סיכונים אסטרטגיים, מיזוגים ורכישות

קורסי השלמה


שיטות כמותיות - למי שלא למד סטטיסטיקה ושיטות מחקר בתואר הראשון ולפיכך אינו זכאי לפטור.
ניהול משאבי אנוש - למי שלא בחר בקורס ניהול משאבי אנוש כקורס בחירה ואינו זכאי לפטור על סמך לימודים קודמים.
בקורסי ההשלמה הבחינות הן פנימיות.
לקבלת התואר יש לעבור בהצלחה את הבחינות בכל קורסי החובה, בשני קורסי בחירה וכן בקורסי השלמה, למי שחייבים בהם. 

לקבלת תואר עם התמחות יש לעבור בהצלחה את הבחינות בארבעה קורסי בחירה, כאשר כל קורסי הבחירה חייבים להיות מתחום ההתמחות, כולל שני קורסי הבחירה הנדרשים לקבלת התואר. לימודי ההתמחות אינם חלק מהלימודים לתואר ולפיכך ניתן ללמוד את לימודי ההתמחות, בכל עת, גם לאחר קבלת התואר.


המתעתדים ללמוד לימודי התמחות ייטיבו לעשות אם יבחרו את שני מקצועות הבחירה בלימודי התואר מתוך תחום ההתמחות בו הם מעוניינים ובכך יהיו חייבים להוסיף רק שני מקצועות בחירה לצורך קבלת דיפלומת התמחות.  


הייחוד והרציונל של התכנית - הגישה ההוליסטית
תורת הניהול כוללת מספר דיסיפלינות הכרחיות.


קורסי החובה בתכנית משקפים את הדיסיפלינות הללו (כלכלה מיקרו, כלכלה מקרו, חשבונאות פיננסית, חשבונאות ניהולית, מימון, התנהגות ארגונית, משאבי אנוש, ניהול פרוייקטים, שיטות כמותיות ותכנון אסטרטגי).


מרבית התכניות המקבילות הנהוגות בישראל מורכבות מאסופה של קורסים רבים העוסקים בסוגיות מתוך הדיסיפלינות הללו (הגישה האקלקטית). מכאן גם הצורך בידע קודם כתנאי ללימודים בתכניות האחרות.


תכנית הלימודים של אוניברסיטת   Heriot -Watt מתאפיינת בכך שהיא תכנית הוליסטית, המלמדת כל אחת מהדיסיפלינות מראשיתה ועד לרמה הנדרשת לקבלת תואר שני. לכן, היקף כל קורס בתוכנית הוא כהיקף 2-4 קורסים בתכניות האקלקטיות.


הגישה ההוליסטית, המחייבת למידת כל תחום בשלמותו, תצא חסרה אם לא תוסיף ותקנה את הידע הנדרש לצורך איזון כל הדיסיפלינות בפירמה, שפעמים רבות מצויות בקונפליקט בינן לבין עצמן. לשם כך קיים הקורס בתכנון אסטרטגי, בו" נפרדים מהעצים" ורואים את "תמונות היער כולו".

כל סטודנט רשאי לבחור בעצמו את סדר למידת הקורסים ואת מספר הקורסים שילמד בכל סמסטר, אולם מומלץ מאוד, מהסיבה האמורה לעיל, ללמוד את הקורס בתכנון אסטרטגי כקורס אחרון מבין קורסי החובה.


יתרונות התכנית - תואר שני


התכנית בעלת מספר הסטודנטים הגדול ביותר בעולם
מספר הסטודנטים הלומדים במסגרת בית הספר למנהל עסקים של אוניברסיטת הריוט ואט ושלוחותיו הוא הגדול ביותר בעולם.
מספר הסטודנטים הלומדים בכל עת ברחבי העולם בתכנית
הוא כ- 10,000. הלימודים מתקיימים ברחבי העולם, בכ-150 מדינות
ובכ-340 ערים. כתוצאה מכך, מוסמכים רבים מאוד של התכנית השתלבו בתפקידי מפתח בכל העולם, דבר שהביא להכרה בתכנית ולהערכתה ברחבי העולם כולו.

תנאי קבלה - תואר שני


תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה
ידיעת אנגלית ברמה המאפשרת קריאה והבנה של טקסטים מקצועיים
הקבלה לתכנית נעשית אך ורק על-ידי הרשויות המוסמכות של האוניברסיטה.


מכללת רמת - גן מסייעת לכל מועמד למלא את שאלון הקבלה ומעבירה אותו, בצירוף המסמכים הנדרשים, לאוניברסיטה.
כל סטודנט מקבל תעודת סטודנט של אוניברסיטת הריוט-ואט, המעידה על מעמדו ונהנה מכל הזכויות הנובעות מכך.

נתונים נוספים