מנהל עסקים תואר שני

ממנהל עסקים

באילו מקרים מגביר מתן עצמאות לקבלת החלטות את מידת הסתגלותם של מנהלים בגלות?

באילו מקרים מגביר מתן עצמאות לקבלת החלטות את מידת הסתגלותם של מנהלים בגלות?

המחברים: Riki Takeuchi, Jeffrey P. Shay,Jiatao Li .

אחד המרכיבים החשובים בתהליך של בניית יכולות גלובליות בחברה הוא פיתוח מנהלים גלובליים על ידי ביצוע "רילוקיישן" למנהלים הללו (להלן אכנה אותם "מנהלים גולים", שכן הם נמצאים בגלות, בתרבות ששונה מהותית מתרבות המקור שלהם). הספרות המחקרית מייחסת חשיבות הולכת וגוברת למידת ההסתגלות של המנהלים הללו לסביבה החדשה, בשלושה היבטים מרכזיים – היבט סביבת העבודה, היבט היחסים הבינאישיים וההיבט הכללי, שבוחן את מידת הסתגלותו לתרבות החדשה באופן כללי.

מחקרים קודמים מצאו כי מידת העצמאות לקבלת ההחלטות בעבודה משפיעה באופן חיובי על מידת ההסתגלות בכל שלושת היבטיה. החוקרים חוזרים על כך ומשתמשים בטענה זו בתור השערת המחקר הראשונה.

מנגד, חברות בעלות אסטרטגיה ממוקדת גלובליזציה מתאפיינות בנטייה חזקה ליצירת לחץ לאינטגרציה גלובלית.אינטגרציה גלובלית כוללת הערכה של החלטות של חברות מקומיות בהתאם לתרומתן הגלובלית,שאיפה לאחידות בשיווק, צמצום סיכונים ע"י פיזור זרם ההכנסות בצורה מאוזנת בין שווקים שונים, ותיאום של מהלכים אסטרטגיים במדינות נפרדות. לטענת החוקרים, הלחץ לאינטגרציה גלובלית שם את המנהל הגולה שמנסה להסתגל לתרבות המקומית במצב של דיסוננס קוגניטיבי, בייחוד כאשר יש לו עצמאות בקבלת החלטות – מצד אחד, מעודדים אותו להיות עצמאי ולהגיב לתנאים המקומיים, ומצד שני, לוחצים עליו "ליישר קו" עם הנהלים והסטנדרטים של החברה הגלובלית. קונפליקט זה הופך את תפקידו של המנהל הגולה למאתגר מאוד. השערת המחקר השנייה נגזרת מטענות אלו – ככל שמופעל על המנהל הגולה לחץ רב יותר לאינטגרציה גלובלית, כך ייחלש הקשר בין מידת העצמאות בקבלת החלטות לבין מידת ההסתגלות.

ואולם, חברות גלובליות שפועלות זמן רב במדינות זרות לומדות ומפתחות מנגנונים שמאפשרים להן לתמרן בצורה טובה יותר בין הלחצים המקומיים ללחץ לאינטגרציה גלובלית. לכן בחברות כאלו התופעה שתוארה בהשערת המחקר השנייה תהיה חלשה יותר. זוהי השערת המחקר השלישית – ככל שלחברה יש ניסיון רב יותר בתפעול של חברות בת במדינות זרות, כך היחלשות הקשר בין מידת העצמאות בקבלת ההחלטות לבין מידת ההסתגלות תיחלש (כלומר, הקשר בין שני המשתנים הללו ישוב ויהיה חזק יותר).

המחקר האמפירי הסתמך על תשובות לשאלונים שהתקבלו מ – 187 מנהלים גולים בתחום המלונאות. השאלונים כללו ארבע חלקים, שכל אחד מהם מדד משתנה אחר של המחקר – שאלון שבדק את מידת העצמאות בקבלת ההחלטות, שאלון שבדק את מידת ההסתגלות, שאלון שבדק את הלחץ לאינטגרציה גלובלית, ושאלה בודדת אודות משך הזמן שבה פועלת החברה האם עם חברות בנות זרות. בנוסף הוספו שאלות שקשורות למספר משתני בקרה – תפקוד החברה, גודל חברת הבת הזרה, ותק ומדינת המקור של המנהל.

על פי הניתוח של החוקרים, שלושת השערות המחקר אוששו:

1. קיים קשר חיובי בין מידת העצמאות לבין מידת ההסתגלות.

2. קשר זה חלש יותר ככל שיש לחץ לאינטגרציה גלובלית.

3. הקשר חוזר ומתחזק ככל שלחברה האם יש ניסיון רב יותר בהפעלת חברות זרות בחו"ל.

קישור לתקציר באנגלית ואפשרות השגת גישה לטקסט המלא

כל הזכויות שמורות לשיאל הרבט, 2008

נתונים נוספים