מנהל עסקים תואר שני

ממנהל עסקים

איך מצביעים תאגידים בינלאומיים בבחירות במדינות מתפתחות?

איך מצביעים תאגידים בינלאומיים בבחירות במדינות מתפתחות?

המאמר הזה שואב מתחום הכלכלה הפוליטית, וטוען שהמחקר אודות התנהגות של תאגידים בינלאומיים בארצות מתפתחות הזניח תקופה חשובה במחזור הפוליטי של הכלכלה – תקופת הבחירות. כולנו מכירים את המושג "כלכלת בחירות", ויודעים שבתקופת הבחירות ולפניה נוטים המנהיגים לנהל מדיניות כלכלית שמיועדת לשכנע את הבוחר להצביע להם. בנוסף, תקופת הבחירות היא תקופה של אי ודאות גבוהה, שכן אם תיבחר מפלגה שונה מהמפלגה הנוכחית שבשלטון, סביר מאוד להניח שהתנאים עבור התאגיד הבינלאומי ישתנו (לטובה או לרעה). לכן, לדעת המחבר, קיימת חשיבות לבחינת ההתנהגות של תאגידים בינלאומיים בתקופה של בחירות בארצות מתפתחות.

המחבר מנסה לחבר מסגרת תיאורטית לחקר של נושא זה, שבמרכזו בחינת כמות ההשקעות ונטילת הסיכונים שמבצע תאגיד בינלאומי בזמן של תקופת בחירות. ההשערה האמפירית הייתה שכמות ההשקעות ונטילת הסיכונים תגדל כאשר נראה שמפלגה ימנית (במובן הכלכלי של המילה, לא בהכרח במובן היוני/ניצי) עומדת לנצח מפלגה שמאלנית שנמצאת בשלטון, וכמות ההשקעות ונטילת הסיכונים תקטן כאשר נראה שמפלגה שמאלנית עומדת לנצח מפלגה ימנית. במקרה שצפוי שלא יהיה שינוי, לא יהיה שינוי במדיניות ההשקעה ונטילת הסיכונים של התאגיד.

המחקר התבסס על איסוף נתונים ממאגרי מידע שונים בנוגע לבחירות ב – 18 מדינות מתפתחות. בכל אחת מהמדינות הללו נבחנו בממוצע כ - 9 שנים, וסה"כ 154 שנים. מתוך שנים אלו 35 היו שנים שבהן התקיימו בחירות. המשתנה המרכזי שנבדק היה מספר הפרויקטים שהוכרזו בידי תאגידים בינלאומיים בכל שנה. המספר הממוצע היה 2.65, כלומר תאגיד בינלאומי הכריז בממוצע על שניים עד שלושה פרויקטים לשנה. ההשקעה הממוצעת של תאגיד בינלאומי בפרויקט הייתה כחמש מאות מיליון דולרים.

המספר הממוצע בשנת בחירות היה 2.6, קרוב מאוד, כך שעל פניו נראה שאין השפעה לתקופת בחירות על החלטות של תאגידים בינלאומיים. אולם לאחר בחינה של הצד הכלכלי של המועמד המוביל לזכות (ימין/שמאל) הסתבר שבאופן מובהק, כאשר הסתמן שמועמד שמאל צפוי לנצח מנהיג ימין, חלה ירידה משמעותית בכמות ההשקעות, וכאשר הסתבר שמועמד ימין צפוי לנצח מנהיג שמאל, חלה עלייה מובהקת בכמות ההשקעות.

תאגידים בינלאומיים אכן מתחשבים בתקופת הבחירות בתהליכי קבלת ההחלטות שלהן, והם מצביעים "ברגליים", בכמות ההשקעות והפרויקטים החדשים שהם מבצעים. ההצבעה שלהם נוטה באופן מובהק למועמדים מהצד הימני-כלכלי של המפה הפוליטית.

קישור לתקציר ולאפשרות לרכוש את הכתבה המלאה

כל הזכויות שמורות לשיאל הרבט, 2008

נתונים נוספים