מנהל עסקים תואר שני

ממנהל עסקים

Blue Ocean Strategy | אוקיאנוס כחול

Blue Ocean Strategy

W. Chan Kim is Co-Director of the INSEAD Blue Ocean Strategy Institute and The Boston Consulting Group Bruce D. Henderson Chair Professor of Strategy and International Management at INSEAD, France.


Renée Mauborgne is The INSEAD Distinguished Fellow and a professor of strategy at INSEAD. She is also Co-Director of the INSEAD Blue Ocean Strategy Institute.http://www.blueoceanstrategy.com


Blue Ocean Strategy | אוקיאנוס כחול

נתונים נוספים