מנהל עסקים תואר שני

ממנהל עסקים

Ansoff Matrix

The Ansoff Matrix 


From http://www.oxlearn.com . Mitigate your business and financial risks. A fast method to understand your business current position and create immediate value.


נתונים נוספים