מנהל עסקים תואר שני

ממנהל עסקים

ההמלצות הנדרשות להגשה בתהליך המיון והקבלה ללימודי מנהל עסקים

מרבית בתי-הספר בחו"ל ידרשו מן המועמדים שניים או שלושה מכתבי המלצה, כחלק מתהליך הקבלה. ברוב המקרים תתבקשו להעביר את ההמלצה במעטפה חתומה או בדוא"ל פרטי. זהו אחד החלקים המשמעותיים שתהליך הקבלה ולכן מומלץ להקדיש לו זמן ראוי ולבנות קשרי עבודה חזקים עם הממליצים העתידיים.
גם אם אתם בטווח זמן של שנתיים ויותר עד להגשת המועמדות יהיה עליכם לזהות את הממליצים הפוטנציאליים ולפתח מערכות יחסים משמעותיות עמם (אם כי אין הם נדרשים כמובן לכתוב את ההמלצות שנתיים מראש.

ההמלצות נבחנות עפ"י רוב לפי ארבעה קריטריונים:

·       תוכן מכתב ההמלצה: עד כמה הממליץ התלהב ממכם ומכישוריכם ומה הסיבות לכך. רצוי מאוד לכלול בסיבות אלו דוגמאות רלוונטיות מיחסי העבודה / לימודים שלכם עם הממליץ.

·        משך ההיכרות ואופייה: כמובן שהיכרות ארוכה ואינטנסיבית עדיפה על היכרות קצרה ושטחית. אי-לכך ממליצים אפקטיביים הם מעבידים בעבר או בהווה, וממליצים אפקטיביים פחות הם מרצים (אלא אם עבדת כאסיסטנט או נדרשה המלצה אקדמית).

·        רקע הממליץ: המלצה ממנכ"ל או ממנהל בכיר עדיפה תמיד על המלצה ממנהל זוטר ודומה לכך, המלצה מבוגר ביה"ס עדיפה על המלצה ממי שאינו בוגר (עשו אתם את השיקול עד כמה הרקע של הממליץ עולה על תוכן ההמלצה ולהפך).

·     המלצה סטנדרטית, ללא ייחוד כלשהו גם תיחשב ככזו בקרב וועדת הקבלה שתקרא אותה. לכן שימו דגש ובחרו היטב את האנשים שעתידים להמליץ עליכם.

אורכה הרצוי של המלצה הוא בסביבות 2-4 עמודים. המלצות בנות עמוד אחד יהיו עפ"י רוב קצרות מכדי לתאר את אופי וייחודיות מערכת היחסים של הממליץ עם המועמד. המלצה חזקה תעשה שימוש בדוגמאות קונקרטיות שיסייעו להסביר את הפוטנציאל והכישורים של המועמד. תיאורים של מקרים ומצבים ספציפיים עמם התמודדתם הם הדרך היעילה ביותר לבאר את טיעוני הממליץ ולהמחישם.

רצוי מאוד להכין המלצה ספציפית לכל אוניברסיטה ולא להסתפק בהמלצה זהה לכלל האוניברסיטאות אליהן מגישים מועמדות. יחד עם זאת, לא כל הממליצים יכולים לעמוד בכך (ולעיתים לא נעים לבקש) ולכן ניתן לנסות ולבקש מהממליץ לכתוב המלצה בסיסית עבור כל בתי הספר ובהתבסס עליו לעשות את השינויים הדרושים לבתי הספר המועדפים עליך. חשוב לזכור שהמלצות הן הכרחיות להצלחתך בתהליך הגשת המועמדות.

נתונים נוספים